Ofta ställda frågor

Här hittar du svar på ofta ställda frågor. Finns inte svaret på din fråga med? Ställ då din fråga här.

FRÅGOR & SVAR

Vilka tillämpningar finns det för utomhusbelysning?

Utomhusbelysning kan vara funktionell, framhäva vissa element i trädgården eller användas för att skapa stämning. För varje tillämpning och varje typ av stämning har vi ett urval av högkvalitativa armaturer. Innan du skaffar din utomhusbelysning rekommenderar vi att du gör en belysningsplan och väljer armaturer därefter.

Måste jag först göra en belysningsplan?

Med en belysningsplan ser du till att belysningen hamnar på rätt plats. Det underlättar när du ska välja armatur och du kan snabbt och enkelt beräkna vilka tekniska hjälpmedel du behöver. God planering är halva arbetet!

Hur gör jag en belysningsplan?

För att hjälpa dig med detta har vi gjort en tydlig flerstegsplan.

Var kan jag köpa utomhusbelysning från in-lite?

Se här en översikt av återförsäljare.

Vilka fördelar har trädgårdsbelysning baserad på 12 volt?

Trädgårdsbelysning baserad på 12 volts lågspänning kan du enkelt installera själv och är absolut säker. Läs mer om detta på webbplatsens sida för utomhusbelysning med 12 volt.

Är 12 voltssystemet från in-lite säkert?

Ja, vårt system är absolut säkert. Även med lekande barn och grävande husdjur. Fler fördelar hittar du på sidan för utomhusbelysning med 12 volt.

Ger utomhusbelysning på 12 volt mindre ljus än belysning på 230 volt?

Nej, det är ett missförstånd. Typen av ljuskälla (LED, halogen, glödlampa) och effekten (antal watt) hos utomhuslampan bestämmer ljusstyrkan. Läs här om fördelarna med trädgårdsbelysning baserad på 12 volt

LED

Vilka fördelar har LED-belysning?

Idag är LED-belysning den mest miljövänliga och energisnåla lösningen för belysning av trädgårdar (och allmänna utomhusutrymmen). Läs mer om detta på webbplatsens sida för LED-trädgårdsbelysning.

Varför är LED-belysning för trädgården dyrare än halogen?

LED-utomhusbelysning är visserligen ofta lite dyrare än halogen men blir förmånligare i längden. På webbplatsens sida för LED-trädgårdsbelysning kan du läsa om fördelar av LED-belysning jämfört med halogen.

Är inte halogenbelysning mer stämningsfullt än LED?

Nej, de flesta av våra LED-armaturer avger ett varmt vitt (Warm White) ljus. Läs mer om detta på webbplatsens sida för LED-trädgårdsbelysning.

Hur många timmar lyser min LED-armatur garanterat?

in-lite kan inte garantera ett visst antal timmar. Tillverkaren av LED-ljuskällorna i våra armaturer ger en indikation på livslängden på deras ljuskällor. Denna indikation är 25 000 timmar och är baserad på en idealisk situation utan någon form av belastning. Det går inte att jämföra med en armatur med LED-ljuskälla som används under verkliga förhållanden. Olika faktorer som till exempel vädret, felaktig montering och spänningsfluktuationer i elnätet kan förkorta livslängden. Våra armaturer omfattas däremot av garanti.

Är utomhuslamporna från in-lite vattentäta?

Alla armaturer från in-lite lämpar sig för utomhusbruk. Armaturer med LED-ljuskällor är vattensäkra, men konstruktionen är inte till för permanent placering under vatten.

Tål utomhuslampor från in-lite minusgrader och snö?

Ja, vid formgivningen av våra lampor har vi tagit med extrema väderförhållanden i beräkningen. Du kan alltså utan problem låta dem stå ute vid minusgrader och snö.

Kan man köra över markspotlights från in-lite?

Några av våra armaturer är lämpliga för att integrera i exempelvis en uppfart. Se utbudet av markspotlights som man kan köra över i vår produktöversikt.

Finns det utomhuslampor från in-lite med en sensor?

Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som kan sätta på belysningen automatiskt när det blir mörkt. Läs mer om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn eller i transformatorns bruksanvisning.

Hur vet jag vilken effekt som en utomhuslampa från in-lite har?

På armaturens förpackning står effekten angiven i watt. Ofta står det även på lampan. Du hittar också denna information i vår produktöversikt på webbplatsen och i produktöversikten som kommer med broschyren.

Kan jag sätta en ljuskälla med en annan effekt i en utomhuslampa från in-lite?

Det går i vissa fall för armaturer med en glödlampa eller halogenlampa. Gå till den specifika produkten i vår produktöversikt för att hitta denna information. Reservlampor som fungerar finns angivna under "vi rekommenderar också". Vid reservlamporna står också angivet för vilka armaturer de är lämpliga.

Kan jag sätta en LED-lampa i en in-lite-armatur avsedd för en halogen- eller glödlampa?

Nej, det kan du inte. Konstruktionen hos denna armatur lämpar sig inte för en LED-lampa.

Är det svårt att installera utomhusbelysning från in-lite?

Nej, för att installera in-lite-belysning behöver du inga tekniska specialkunskaper. Mer information om vårt system hittar du på webbplatsens sida för in-lites 12 voltssystem.

Jag vill inte installera in-lite själv. Vem kan göra det åt mig?

De flesta trädgårdsmästare kan installera vårt system. Eventuellt kan våra återförsäljare hänvisa dig till en sakkunnig trädgårdsmästare.

Jag ska själv installera trädgårdsbelysning från in-lite. Var börjar jag?

Läs först igenom den allmänna informationen om vårt 12 voltssystem och därefter installationstipsen för transformatorn, kabeln och belysningen. Läs alltid igenom bruksanvisningen för produkterna för specifika installationsinstruktioner.

Kan jag kombinera alla transformatorer och kablar från in-lite med varandra?

Ja, det kan du med undantag av vår minitransformator. Vi rekommenderar emellertid att använda en sorts kabel i en trädgård, även i det fall du vill installera flera transformatorer (och alltså göra flera kabelplaner för en och samma trädgård). På så vis förhindrar du misstag som leder till att systemet inte fungerar som det ska.

Kan jag också använda en egen transformator eller 12 voltskabel?

Nej, det kan du inte. Framför allt LED-elektroniken är känslig för störningar och fluktuationer i systemet. Tänk på att garantin förfaller om du ansluter belysningen till ett system som inte är in-lite. Då kan vi inte längre garantera våra produkters kvalitet.

Kan jag ansluta utomhuslampor från in-lite på en 220 voltskabel eller till elnätet?

Belysning från in-lite kan endast anslutas till 220 eller 230 volt om det uttryckligen står angivet att det är möjligt. För att hitta denna information om en specifik produkt kan du titta i produktens bruksanvisning eller i användarsinstruktionen i vår produktöversikt.

Kan jag kombinera LED-belysning med halogen?

Ja, du kan kombinera alla in-lite-armaturer, från LED till halogen, med varandra. För att uppnå en optimal ljusstyrka måste du ta hänsyn till transformatorns belastning och de maximala kabellängderna. Läs mer om detta i bruksanvisningen för våra transformatorer och kablar eller gå till webbplatsens sidor för installation av transformatorn och dragning av kablar.

Jag har redan belysning från in-lite i trädgården. Kan jag lägga till armaturer?

Ja, det går bra. Du kan lägga till armaturer i den befintliga kabelplanen eller utvidga den befintliga kabelplanen. Tänk dock på att inte överskrida den maximala belastningen som transformatorn tål. Läs mer om detta på webbplatsens sidor för installation av transformatorn och dragning av kablar.

Hur ansluter jag belysningen till 12 voltskabeln?

Du ansluter in-lite-belysning till lågspänningskabeln med hjälp av Easy-Lock-systemet och mini-connectorer. Läs mer om detta på webbplatsens sida för anslutning av belysning. Installationsinstruktioner för en specifik armatur hittar du i dess bruksanvisning.

Måste jag skydda kabelkopplingen mot vatten?

Nej, det behövs inte. Easy-Lock-connectorn kan utan problem placeras oven eller under jord. Tack vare ett speciellt gel skyddas kopplingen mot fukt och annan påverkan utifrån.

Hur kan jag placera en utomhuslampa från in-lite längre bort från 12 voltskabeln?

Den finns särskilda förlängningskablar på 1 och 3 meter som man kan använda för att förlänga avståndet mellan armaturen och kabeln. Läs mer om detta i bruksanvisningen för kablar eller gå till webbplatsens sida för anslutning av belysning.

Kan jag bygga in er belysning i stenläggning eller träkonstruktioner?

Ja, en del av våra produkter kan du integrera i stenläggning och/eller trä. Du kan läsa om hur du ska gå tillväga i bruksanvisningen för den specifika produkten eller på webbplatsens sida för anslutning av belysning.

 

Se vilka markspotlights som lämpar sig för betong och natursten

 

Se vilka markspotlights som lämpar sig för träkonstruktioner

Måste jag tända belysningen manuellt varje kväll?

Om du vill, men det behövs inte. Våra transformatorer är utrustade med en ljussensor som kan sätta på belysningen automatiskt när det blir mörkt. Läs mer om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn eller i transformatorns bruksanvisning.

Kommer min trädgårdsbelysning att lysa hela natten?

Om du vill, men det behövs inte. Med hjälp av timern på transformatorn kan du ställa in hur länge belysningen ska vara tänd. Läs mer om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn eller i transformatorns bruksanvisning.

Kan jag installera en dimmer på mitt in-lite-system?

Nej, elektroniken i våra produkter är inte avsedd för detta ändamål. Tänk på att garantin förfaller om du ansluter belysningen på ett system som inte är in-lite.

Hur lång är kabeln till en armatur?

Nästan alla våra armaturer har en kabellängd på cirka 60 cm, mätt från armaturen till Easy-Lock. Om en armatur har en avvikande kabellängd står detta angivet i användarinstruktionen. Gå till den specifika produkten i vår produktöversikt för att hitta denna information. Det finns särskilda förlängningskablar på 1 och 3 meter för förlängning av avståndet mellan armaturen och kabeln. Läs mer om detta i bruksanvisningen för kablar eller gå till webbplatsens sida för anslutning av belysning.

Hur vet jag vilken typ av transformator jag måste köpa?

Det beror på armaturernas totala effekt (watt) i din belysningsplan. Transformatorn måste ha tillräckligt med kapacitet för att kunna mata belysningen. Läs mer om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn.

Hur många lampor kan jag installera på en transformator?

Det beror på transformatorns kapacitet (antal watt) och hur stor effekten är från de lampor som belastar transformatorn. Läs mer om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn.

Hur installerar jag transformatorn?

Du kan läsa om detta på webbplatsens sida för installation av transformatorn eller i bruksanvisningen för den specifika transformatorn.

Kan jag installera transformatorn utomhus?

Ja, alla transformatorer kan användas utomhus. Vid installationen måste du dock ta hänsyn till en del saker. Läs mer om detta i bruksanvisningen för den specifika transformatorn eller på webbplatsens sida för installation av transformatorn.

Hur ställer jag in timern på transformatorn?

Svaret hittar du i transformatorns bruksanvisning.

Kan jag förlänga ljussensorns kabel?

Ja, det kan du med användning av CBL-EXT CORD 1MTR och 3MTR. Vi rekommenderar att du förlänger upp till max 4 meter och med så få förlängningskablar som möjligt.

Hur vet jag vilken typ av kabel jag måste köpa?

Det beror på din belysningsplan och det avstånd du vill överbrygga med din kabel. Läs mer om detta på webbplatsens sida för dragning av kablar eller i kabelns bruksanvisning.

Hur hanterar jag 12 voltskabeln?

Du kan läsa om detta på webbplatsens sida för dragning av kablar eller i bruksanvisningen för den specifika kabeln.

Hur många meter kabel kan jag använda?

Läs mer om detta på webbplatsens sida för dragning av kablar eller i kabelns bruksanvisning.

Kan jag utan problem gräva ner den avskurna kabeländen under jorden?

Vi rekommenderar att försluta kabeländen med de skyddskåpor som medföljer transformatorn. Du gör det enkelt genom att dra isär de sista tre centimetrarna av kabeln och placera en kåpa på varje ände. Ta inte bort isoleringsmaterial från kabeln.

Är det farligt om kabeln är skadad?

Nej, det är inte farligt eftersom in-lite-systemet använder sig av en lågspänningskabel baserad på 12 volt. Även om kabeln skadas är systemet helt säkert.

Hur ska jag underhålla in-lite-armaturer?

Precis som resten av trädgården måste in-lite-belysningen underhållas. Vi har sammanställt underhållsråd.

Finns det garanti på produkter från in-lite?

Ja, vi erbjuder en omfattande garanti. Läs mer om detta på webbplatsens sida för garanti och reparationer.

Hur gör jag anspråk på garantin?

Gå till webbplatsens sida för garanti och reparationer.

Vad täcker garantin?

Vi ger fem års garanti på armaturer, transformatorer, kablar, Easy-Locks, kabelkopplingar (CC-2) och mini-connectorn, under förutsättning av de har monterats enligt instruktionerna i bruksanvisningen. Vi ger ingen garanti på utbytbara halogen- och glödlampor. Om komponenter som inte kommer från in-lite används i systemet upphör rätten till garanti. Det antal timmar som angivits att ljuskällan (LED) ska lysa medför inga förpliktelser. För en ersättningsprodukt kan anspråk göras på garantin endast under den tid som återstår av den redan löpande garantiperioden. Observera! Ta vid installationen med i beräkningen att komponenterna måste vara tillgängliga för att kunna bytas ut; detta gäller armaturer, transformatorer, Easy-Locks, kabelkopplingar (CC-2) mini-connectorn.

Vad ska jag göra om min trädgårdsbelysning inte tänds av något av transformatorns program?

Kontrollera om transformatorn har installerats på rätt sätt. Läs om detta i bruksanvisningen eller på webbplatsens sida för installation av transformatorn. Om den är korrekt installerad, kontrollera då den röda återställningsknappen på transformatorns undersida för att se om strömmen har gått vid något tillfälle. Den röda knappen måste vara intryckt. Om den inte är intryckt har transformatorn sannolikt överbelastats. Tryck på den röda återställningsknappen för att sätta på transformatorn igen. Om problemet kvarstår, kontrollera då om lågspänningskabeln är korrekt ansluten till transformatorn.

Vad ska jag göra om en enstaka lampa inte lyser?

Kontrollera om belysningen är korrekt ansluten till lågspänningskabeln. Titta i produktens bruksanvisning eller på webbplatsens sida för anslutning av belysning. Testa Easy-Lock genom att byta ut den mot en Easy-Lock från en annan (fungerande) lampa. För armaturer som har en glödlampa eller halogenlampa kan du dessutom kontrollera om ljuskällan fungerar genom att byta ut den. Fungerar den ändå inte? Kontakta då trädgårdsmästaren eller återförsäljaren som du köpte produkten av. De kan ersätta din Easy-Lock med en annan.

Vad ska jag göra om min trädgårdsbelysning inte tänds är det blir mörkt?

Kontrollera att ljussensorn inte hänger på en plats där den kan påverkas av konstljus, som till exempel gatubelysning och billyktor. För att kunna kontrollera ljussensorn måste transformatorns knapp stå på programmet DUSK TO DAWN (D/D) eller timern (antal timmar). Täck ljussensorn med en mörk duk så att den inte påverkas av ljus. Belysningen ska tändas efter ett par sekunder. Om belysningen tänds är det antagligen så att ljussensorn sitter på en plats där den påverkas av konstljus. Flytta ljussensorn till ett annat ställe. Om ljuset inte tänds är ljussensorn förmodligen defekt. Kontakta en återförsäljare för att ersätta den.

Vad ska jag göra om mina utomhuslampor lyser längre än den tid jag ställt in på transformatorn?

Placera transformatorns ljussensor på en plats där den inte kan påverkas av konstljus, som till exempel gatubelysning och billyktor.

Det sitter rost på min utomhuslampa av rostfritt stål. Vad ska jag göra nu?

Även om rostfritt stål är rostbeständigt kan smutsavlagringar, gödsel eller salt ändå orsaka rost. Med våra enkla underhållstips löser du detta problem.

Jag misstänker att Easy-Lock till min utomhuslampa är defekt. Vad ska jag göra?

Kontrollera först om belysningen är korrekt ansluten till lågspänningskabeln. Titta i produktens bruksanvisning eller på webbplatsens sida för anslutning av belysning. Testa Easy-Lock genom att byta ut den mot en Easy-Lock från en annan (fungerande) lampa. För armaturer som har en glödlampa eller halogenlampa kan du dessutom kontrollera om ljuskällan fungerar genom att byta ut den. Fungerar den ändå inte? Kontakta då trädgårdsmästaren eller återförsäljaren som du köpte produkten av. De kan ersätta din Easy-Lock med en annan.