Ljusbalans

När du vill fylla din trädgård med vacker belysning rekommenderar vi att du börjar med att göra en belysningsplan. Men hur vet du om belysningsplanen är lyckad? När kommer belysningen i din trädgård till sin rätt? Svaret är: ljusbalans. Genom att tillämpa nedanstående kriteria i din belysningsplan åstadkommer du en bra ljusbalans i trädgården.