Inspirationsträdgårdar

Vi vill gärna hjälpa dig att hitta idéer till hur du kan belysa din trädgård. Ta en titt på våra tre inspirationsträdgårdar och sätt igång med din egen belysningsplan!

 

I den här trädgården med altan och damm har en pergola anlagts och en pelarrrad över gångstigen. Dessa unika inslag i trädgården gör att blicken naturligt riktas mot den lilla fruktträdgården med terass.
Fruktträden i den bakre trädgården belyses från marken. LED-spotlighten NERO har arbetats in i gräset och ger ett samlat varmt vitt ljus som når upp till 5 meter. Bambuhäcken runt altanen med träpanel accentueras med DB-LED: subtila ljuspunkter med en ljusräckvidd på cirka en meter.
Pelarraden förbinder trädgårdens två våningar med varandra. På bägge sidor har flera exemplar av väggarmaturen CUBID monterats. På så sätt accentueras höjden och djupet extra väl.
På den lilla bron i dammen har markspotlight HYVE monterats. Den markerar gångstigen, men bländar inte. Den som tycker om kantiga former, monterar HYVE i den separat tillgängliga PLATE 75 av rostfritt stål.
Använda armaturer
CUBID
Stämningsbelysning LED 0,5 W
trädgårdslampa in-lite CUBID
NERO
Accentbelysning LED 4,5 W
utomhuslampa in-lite NERO
DB-LED (WW)
Stämningsbelysning LED 0,5 W
trädgårdsbelysning in-lite DB-LED (WW)
HYVE
Accentbelysning LED 1 W
trädgårdslampa in-lite HYVE
PLATE 75
Täckplåt för markspotlights
in-lite-tillbehör för utomhusbelysning med 12 volt