in-lite 12 voltssystem

Alla utomhuslampor från in-lite är baserade på lågspänning och därmed absolut säkra. För information om in-lites 12 voltssystem kan du röra musen över symbolerna i nedanstående skiss och klicka på dem. Du kan själv installera 12 voltsbelysning i din trädgård. Läs först igenom installationsinstruktionerna för transformatorn, kabeln och belysningen.
 

Transformator
Kabel
Kabelverbinder
Armaturen
Easy lock
Mini connector
Verlengkabel