Friskrivningsklausul

Följande användarvillkor gäller för den här webbplatsen som skapats av in-lite design bv i Gorinchem, Nederländerna:

Webbplatsen har sammanställts mycket omsorgsfullt. Trots detta kan vi inte garantera att informationen på webbplatsen är fullständig, korrekt och aktuell. Denna webbplats medför inga förpliktelser. in-lite design bv är inte ansvarigt för eventuell skada som besökaren på webbplatsen och/eller tredje part lider till följd av att webbplatsen, eller information som ges på webbplatsen, använts.

Denna webbplats kan omfatta länkar till andra webbplatser. Innehållet på dessa webbplatser bedöms inte närmare av in-lite design bv. Vi kontrollerar inte om innehållet är rimligt, fullständigt och korrekt. in-lite design bv är inte på något sätt ansvarigt för innehållet på dessa webbplatser. Upphovsrätt och andra rättigheter angående innehållet (inklusive text, foton, film, ljud och programvara) tillhör in-lite design bv eller företagets leverantörer.

Inget från denna webbplats får, utan föregående skriftlig tillåtelse av in-lite bv, reproduceras eller användas, förutom att ladda ned och titta på material på en dator och/eller skriva ut en kopia för eget personligt, icke kommersiellt bruk.

Nederländsk lagstiftning gäller för denna webbplats och dessa användarvillkor.

Postadress:
in-lite design bv
Stephensonweg 18
4207 HB Gorinchem
Nederländerna

in-lite design bv har sitt stadgeenliga säte i Nieuw Lekkerland, Nederländerna, och företaget är registrerat hos Kamer van Koophandel (nederländska Bolagsverket) i Rotterdam under nr 24322561.