Dra kablar

Lågspänningskabeln leder strömmen (12 volt) och får armaturerna att lysa. Att dra en in-lite-kabel är enkelt: starta vid transformatorn och rulla ut kabeln i trädgården. Det finns två typer av kablar. Med de olika kablarna kan man täcka olika avstånd.
 

Tips för dragning av 12 voltskabel

  • Gör alltid en kabelplan genom att rita in kabeln i din belysningsplan innan du börjar dra kabeln.
  • Det finns två alternativ till att nå armaturerna: antingen leder du kabeln direkt från transformatorn via armaturerna (linjär kabelplan) eller gör delningar med hjälp av kabelkopplingar (uppdelad kabelplan).
  • Håll dig alltid till de maximala linjära kabellängderna. På så vis uppnår du alltid bästa möjliga ljusstyrka. Med 14/2-kabeln kan man avlägga 40 meter linjärt och med den tjockare 10/2-kabeln upp till 80 meter.
Kabel leggen
Kabel leggen
  • En kabelkoppling kan belastas med max 50 watt. Om du har placerat armaturer på 60 watt efter delningen ska du alltså använda två kabelkopplingar. Se till att den räfflade och jämna sidan på båda kablarna ligger åt samma håll.
  • Testa alltid kabelplanen först ovanför markytan, innan du gräver ner kabeln i jorden eller under stenplattor.
  • Använd alltid en tillräckligt lång kabel. På så sätt förebygger du att den hamnar under dragspänning om sättningar eventuellt skulle uppstå i trädgården.
  • Isolera kabelns ände med skyddskåpor (levereras med transformatorn). Gör det genom att dra isär de sista tre centimetrarna av kabeln och placera en kåpa på varje ände. Ta inte bort isoleringsmaterial från kabeln.
Observera! För en uppdelad kabelplan gäller de maximala linjära kabellängderna för varje kabelände. Du räknar från kabeländen via kabelkopplingen(-arna) tillbaka till transformatorn. Klicka i rutan för mer information.