Ansluta belysning

Du ansluter in-lite-belysning till lågspänningskabeln med hjälp av Easy-Lock-systemet och mini-connectorer. Följ alltid instruktionerna i bruksanvisningen när du ansluter våra armaturer samt nedanstående tips om vad du ska och inte ska göra.

Tips för installation av trädgårdsbelysning

  • Testa alltid in-lite-belysningen innan du påbörjar installationen.
  • När du ansluter Easy-Lock-kontakten, kläm fast rätt kabelränna ovanpå huvudkabeln. Det finns två kabelrännor. Kabelrännan med den smalaste öppningen är till för huvudkablarna 14/2 och 10/2. Om du har den gamla (tjocka) 10/2-kabeln, använd då kabelrännan med den breda öppningen (se denna bild).
  • Se till att du, om så behövs, senare enkelt kan komma åt Easy-Lock-anslutningen. Om in-lite-belysningen ska arbetas in, rekommenderar vi att Easy-Lock placeras direkt under hålet i sanden.
  • Se till att längden på kabeln från armaturen är tillräcklig. Det finns speciella förlängningskablar på 1 och 3 meter. Dessa är lätta att placera mellan armaturens mini-connector och mini-connectorn på Easy-Lock.
  • Använd en ren gummihammare eller en platta för att montera armaturen. På så vis skadas den inte.
Observera! När vi formger in-lite-armaturer ser vi så långt det är möjligt till att konstruktionen tål de extrema förhållanden som kan förekomma i trädgården. Belysning är emellertid en teknisk produkt och elektroniken i LED-armaturen kan vara känslig för störningar. En felaktig montering av armaturen kan leda till defekter.
Armaturen aansluiten
Armatuur plaatsen Armatuur folie verwijderen
  • Se till att hålet har rätt storlek. Våra återförsäljare har speciella redskap för att göra hål. Skär aldrig av alla räfflorna från armaturen. Om man måste skära av alla räfflorna för att armaturen ska få plats är hålet för litet och för mycket tryck kommer att utövas på armaturen.
  • Slå aldrig in en armatur i ett hål som borrats snett eftersom det nästan garanterat kommer att leda till problem.
  • Ta bort skyddsfolien från armaturen direkt efter installationen. Påverkan av vädret kan göra den svår att ta bort vid ett senare tillfälle.
  • in-lite-belysning kan man bara ansluta till 230 volt om det tydligt anges i produktens bruksanvisning eller på hemsidan.

Kombinera aldrig in-lite-belysning med kablar eller transformatorer från andra tillverkare. Framför allt LED-elektroniken är känslig för störningar eller variationer i systemet.